EPC+

EPC+ ir ilgtermiņa Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) modelis, kurš ietver nepieciešamos pasākumus ēku atjaunošanai, un kura mērķis ir radīt vajadzīgo ekosistēmu, jo EPC+ ir optimāls risinājums sociālajiem, finanšu un tehniskajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras dzīvojamais sektors.

Parasti EPC termiņš ir 3–8 gadi, un tā darbības laikā veikta tikai energoefektivitātes pasākumu ieviešana. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai ir jāiekļauj ne tikai energoefektivitātes paaugstināšana, bet uzmanība ir jāvelta arī sociālajiem aspektiem: veselībai, drošībai un iespējai ilgtspējīgā veidā nodrošināt labus dzīves apstākļus daudzdzīvokļu ēkās dzīvojošajām ģimenēm.

EPC+ ietver energoefektivitātes pasākumus (ārsienu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ventilācijas un karstā ūdens sistēmas renovāciju), kā arī ēkas strukturālo elementu un koplietošanas telpu remontu (kāpņu telpas, jumta, ugunsdzēšamā aprīkojuma, balkona utt.). Šie papildus pasākumi nedod tiešu enerģijas patēriņa samazinājumu, tāpēc to finansēšana ar enerģijasietaupījumiem pagarina kopējo investīciju atmaksāšanās periodu. Garais atmaksāšanās periods un pastāvīgā sadarbība ar EPC+ sniedzēju iedzīvotājiem dod iespēju aktīvi līdzdarboties, paildzināt mājas kalpošanas termiņu un mainīt ikdienas paradumus, lai kopīgi sasniegtu labāko rezultātu.

EPC+ atbilst Eiropas EPC Rīcības kodeksa pamatvērtībām un principiem.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par EPC Rīcības kodeksu?

EPC

ESEB ir izveidojis standartizētu EPC+ līgumu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, kurš var tikt izmantots arī sabiedriskajā sektorā. ESEB vadošā komanda pielieto savu praktisko pieredzi finansēs, tehnoloģijās un projektu ieviešanā izmantojot EPC+, lai informētu un palīdzētu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

w

Lobijs

Mēs runājam ar politikas veidotājiem, kā arī ar nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, lai garantētu nepārtrauktu finanšu atbalstu un pieejamību visiem resursiem, kuri nepieciešami atjaunošanas dzīvotspējai un ilgmūžībai.

f

Apmācīšana

Mēs apmācam potenciālos ESKO un komunicējam un iesaistam iedzīvotājus, dzīvokļu kooperatīvus un apsaimniekotājus, lai veicinātu izpratni (veidojot tiešu dialogu, konferencēs, semināros, utt.) un nodrošinam konsultācijas, lai izveidotu abas EPC+ tirgus puses – piedāvājumu un pieprasījumu.

v

Mediācija

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, ESEB var nodrošināt konfliktu risināšanu un mediācijas pakalpojumus.

EPC Kodeksa administrators

ESEB ir Nacionālais Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) Rīcības kodeksa administrators Latvijā. EPC Rīcības kodekss ir izveidots Transparense projekta ietvaros, lai palielinātuEPC tirgus uzticamību un caurspīdīgumu.

EPC Rīcības kodekss

Eiropas Rīcības kodekss energoefektivitātes pakalpojuma līgumiem (EPC Rīcības kodekss) definē pamata vērtības un principus, kas ir fundamentāli svarīgi veiksmīgu, profesionālu un caurspīdīgu energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) projektu īstenošanā Eiropas valstīs.

EPC Rīcības kodekss, pirmkārt, definē EPC sniedzēju darbības principus. Otrkārt, EPC Rīcības kodekss ir arī kvalitātes indikators, kas palīdz klientiem izprast, ko viņiem vajadzētu sagaidīt un pieprasīt no EPC sniedzēja, un ko viņiem pašiem vajadzētu ievērot, lai sasniegtu paredzētos enerģijas ietaupījumus un ar tiem saistītās priekšrocības.

EPC Rīcības kodekss ir brīvprātīga apņemšanās, un tas nav juridiski saistošs dokuments. Svarīgākais Rīcības kodeksa vēstījums ir tāds, ka EPC pārstāv godīgu energoservisa biznesa modeli.

Detalizēta informācija angļu valodā par Eiropas Savienības Rīcības kodeksu ir pieejama šeit.

EPC Rīcības kodekss

Šeit jūs varat lejupielādēt EPC Rīcības kodeksu

EPC Rīcības kodeksa parakstīšana

Lai pieteiktos, lejuplādējiet un aizpildiet pieteikuma veidlapu EPC sniedzējam, asociācijai vai EPC koordinatoram un nosūtiet to mums uz e-pastu info@ekubirojs.lv

Ja EPC parakstītājs darbojas vairāk nekā vienā valstī, ir ieteicams iesniegt parakstītu veidlapu katras valsts attiecīgajam administratoram, lai organizācija tiktu iekļauta EPC Rīcības kodeksa parakstītāju sarakstā katrā valstī, kurā tas darbojas. Parakstīšanas procedūras apraksts lejupielādei ir pieejams zemāk.

Parakstīšanas procedūra

Šeit jūs varat lejupielādēt EPC Rīcības kodeksa parakstīšanas procedūru

EPC Rīcības kodeksa parakstītāju saraksts

Nacionālais EPC parakstītāju saraksts tiek pastāvīgi atjaunots. LogoCode_LV

EPC sniedzēji

EPC koordinatori un citi