Kopš pagājušā gada vasaras Līvānu novada dome ir uzsākusi darbu pie 5 daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas pilotprojektu uzsākšanas, lai paātrinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu Līvānu pašvaldībā. Šo projektu īstenošanā Līvānu novada dome sadarbojas ar biedrību „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”. Pirmais seminārs iedzīvotāju informēšanai notika jau pagājušā gada 8. oktobrī. Taču, lai labāk izprastu daudzdzīvokļu ēkās dzīvojošo iedzīvotāju viedokli par mājas esošo stāvokli un par tās atjaunošanas procesu, šī gada maijā tika veikta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas laikā izdevās noskaidrot, kuri jautājumi visvairāk satrauc iedzīvotājus, un kam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība.

livanu-2 960x720Atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī informācija par iespējamajiem ēkas atjaunošanas modeļiem, jaunās atbalsta programmas nosacījumiem, energoefektivitātes pakalpojuma līguma modeli un aptuvenajām izmaksām sniegta katras pilotprojekta mājas iedzīvotāju sapulcēs. Kopumā organizētas 5 šādas sapulces, un tajās atbildēts arī uz citiem iedzīvotāju interesējošajiem jautājumiem par atjaunošanas procesu viņu mājā.

Uz katru no sapulcēm ieradās vidēji 15 interesenti. Sapulcēs iedzīvotāji galvenokārt uzdeva jautājumus par to, kas notiks ar viņu dzīvokļiem un nesen nomainītajiem logiem, kas notiks ar parādniekiem, un kā uzkrātais parāds ietekmē atbalstu mājas atjaunošanai. Tāpat iedzīvotāji interesējās arī par to, kas notiks pēc atjaunošanas – cik lieli būs iedzīvotāju maksājumi par dzīvokli, vai pēc atjaunošanas uz sienām neparādīsies pelējums. Kopumā iedzīvotāji atbalstīja atjaunošanas procesu un visas pilotprojekta mājas bija gatavas nākamajam solim – mājas iedzīvotāju kopsapulcei, kurā tiks izvēlēti mājas pārstāvji un notiks iedzīvotāju balsojums par ēkas atjaunošanu.

Līvānu pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir atjaunot visu pilsētu ar ESEB piedāvāto risinājumu, jo tajā iedzīvotājiem būs nodrošinātas ilgtermiņa garantijas un augsta būvdarbu kvalitāte. Bez tā piedāvātais risinājums sniegs iespēju pašvaldības uzņēmumam īstenot atjaunošanas projektus plašā mērogā.