2017.gada 19.decembrī, projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs un Rīgas Tehniskā Universitāte organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Siguldu, lai iepazītos ar visaptveroši atjaunotām ēkām Stacijas ielā 28 un Kaijas ielā 6. Šai pasākumā piedalījās projekta partneri un Ādažu, Bauskas, Tukuma un Jūrmalas pilotprojektu māju vecākie un citi interesenti no projektā iesaistītajām ēkām. Pieredzes apmaiņa tika organizēta SIA “Renesco” atjaunotajos objektos. Uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja ar veiktajiem darbiem un vēlāk diskusijas laikā sniedza atbildes uz interesentu jautājumiem.

Šīs ēkas ir uzskatāms piemērs tam, ka mājas, kas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ar novecojušu apkures sistēmu, var ilgtspējīgi atjaunot un padarīt par drošām un ērtām mājām ikvienam tās iedzīvotājam. Abas ēkas tika atjaunotas, noslēdzot Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC), kā rezultātā iedzīvotājiem ir garantēts siltumenerģijas ietaupījums un veikto darbu kvalitāte visā līguma darbības laikā.

 

Stacijas iela 28, Sigulda

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir 318.sērijas 4 stāvu ēka, kura tika nodota ekspluatācijā 1973.gadā. Ēka ir celta no baltajiem silikāta ķieģeļiem. Tajā ir 42 dzīvokļi ar kopējo ēkas apkurināmo platību (pēc inventarizācijas lietas) – 2656 m2. Projekta mērķis bija samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 52%. Veikti sekojoši pasākumi:

 1. Fasāžu remonts un siltināšana.
 2. Cokola remonts un siltināšana.
 3. Logu nomaiņa.
 4. Durvju nomaiņa.
 5. Jumta konstrukciju un seguma remonts un nomaiņa.
 6. Bēniņu siltumizolācijas ierīkošana.
 7. Pagrabstāva pārseguma siltināšana.
 8. Ieejas mezglu jumtiņu pārbūve un lieveņu remonts.
 9. Kāpņu telpas remonts un jaunas apdares izveide.
 10. Apkures sistēmas rekonstrukcija.
 11. Ventilācijas sistēmas renovācija.
 12. Enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana.

Ēkas atjaunošana pabeigta 2013.gadā. Projekta kopējais finansējums – 320 594 EUR, no kuriem 130516 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Plašāka informācija par Stacijas ielas 28 atjaunošanas projektu ir pieejama SIA “Renesco” mājas lapā.

 

Kaijas iela 6, Sigulda

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kaijas ielā 6, Siguldā ir 103. sērijas 3 stāvu ēka, kura tika nodota ekspluatācijā 1978.gadā. Tajā ir 42 dzīvokļi ar kopējo ēkas platību (pēc inventarizācijas lietas) – 3668,10 m2. Uz ēkas jumta, iepriekšējos gados saimnieki bija izbūvējuši vairākus dzīvokļus. Laika gaitā vairākas “izbūves” netika pabeigtas un apsaimniekotas, radot problēmas hidroizolācijai augšējos stāvos. Veicot ēkas atjaunošanas darbus, tika nomainīti nekvalitatīvi izbūvētie jumta segumi, kā arī paralēli sakārtota ēkas lietus kanalizācija. Mājai atjaunošanas laikā tika aizbūvētas lodžijas ar attiecīgu siltinājumu, radot dzīvokļos papildus silto platību. Projekta mērķis bija samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 55,69 %. Veikti sekojoši pasākumi:

 1. Fasāžu sienu un cokola remonts un siltināšana.
 2. Jumta siltināšana.
 3. Jumta renovācija.
 4. Pagraba pārseguma siltināšana.
 5. Koplietošanas telpu logu nomaiņa.
 6. Koplietošanas telpu durvju nomaiņa.
 7. Dzīvokļu logu nomaiņa.
 8. Lodžiju atjaunošana.
 9. Kāpņu telpu siltināšana un remonts.
 10. Ieejas mezglu jumtiņu un lieveņu remonts.
 11. Siltumapgādes sistēmas renovācija.
 12. Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija.
 13. Ventilācijas sistēmas atjaunošana.

Ēkas atjaunošana pabeigta 2013.gadā. Projekta kopējais finansējums – 426404 EUR, no kuriem 174129 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Plašāka informācija par Kaijas ielas 6 atjaunošanas projektu ir pieejama SIA “Renesco” mājas lapā.