Laipni lūdzam ESEB

Mūsu mērķis ir garantēt, lai iedzīvotājiem būtu pieejami ilgi kalpojoši mājokļi: droši, labvēlīgi veselībai un silti

Mediators un aizstāvis

Protams, ir iespējamas problēmas, tāpēc ESEB piedāvā mediāciju, kas ir veids, kā savest kopā iesaistītās puses, lai aplūkotu un pārbaudītu faktus, un pievērstos strīdīgajam jautājumam efektīvā, godīgā un ātrā veidā, lai rastu risinājumus nevis problēmas

Administrators

Lai palīdzētu paātrināt šo procesu un veicinātu jebkuru celtniecības, apsaimniekošanas uzņēmumu vai jebkuru citu ar ēku sektoru saistītu uzņēmumu strādāt šādā veidā, ESEB ir kļuvis par Nacionālo Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) Rīcības kodeksa administratoru Latvijā. EPC Rīcības kodekss ir izveidots Transparense projekta ietvaros, lai palielinātu EPC tirgus uzticamību un caurspīdīgumu visā Eiropā.

Izglītotājs

ESEB rīko seminārus māju vecākajiem, lai palīdzētu viņiem pārvaldīt savu māju un organizēt renovācijas procesu veidā, kurš vislabāk aizstāv īpašnieku un iedzīvotāju intereses

A

Lobijs

ESEB iesaistās likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā. Tas gan valdībā, gan Saeimā aktīvi iestājas par pārmaiņām, kuras palīdzētu nodrošināt labākus mājokļus: drošus, veselībai labvēlīgus un siltus

Pētnieks

Mūsu organizācija, ESEB, ir iedzīvotāju interešu aizstāve. Lai radītu uz pierādījumiem balstītus ieteikumus likumdošanā, un lai garantētu, ka biznesa modeļi atbalsta iedzīvotāju intereses, mūsu organizācija veic visaptverošu sociālo un tehnisko izpēti. Lai veiktu šo izpēti, ir pieejamas prakses vietas sociālo zinātņu un vides zinātņu studentiem vai pēdējo gadu absolventiem.

Mēs Twitter

Vai jūs vēlētos redzēt, kas notiks, kad jūs atjaunojat savu māju?

Bibliotēka

Šeit jūs atradīsiet EPC līgumu, galvenos likumdošanas aktus un citus svarīgus dokumentus
+ info