EU Peers projekts ir sācies!

ES Peers projektā ietvaros, Ēkubirojs Climate Alliance vadītā 11 organizāciju konsorcijā veidos Eiropas labākās prakses kopienu integrēto ēku atjaunošanas pakalpojumu (IHRS) jomā. Kopiena veicinās sadarbību un zināšanu apmaiņu starp renovācijas speciālistiem, lai paātrinātu un uzlabotu IHRS modeļa īstenošanu visā Eiropā.

Ēkubirojs kā projekta partneris nodrošinās mūsdienīgu zinātību par IHRS un tās finansēšanas veicināšanu. Latvijā Ēkubirojs papildinās kopienas platformu, lai risinātu reģionālās atšķirības un veicinātu mijiedarbību starp valstu ieinteresētajām pusēm.

EU Peers projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas saskaņā ar granta līgumu Nr. 3875032.

Vēlaties apmeklēt EU Peers prakses kopienu vai pievienoties tai?

Sazinieties ar info@ekubirojs.lv, lai uzzinātu vairāk un pievienotos prakses kopienai!