Mūsu mājas

Mūsu pašreizējā labklājība - mūsu nākotnes ietekme

Visaptverošs ēku renovācijas process ir sarežģīts un parasti saistīts ar riskiem. Ir vajadzīga jauna pieeja, kas apvieno visas ieinteresētās puses.

Ēkubirojs ir jūsu visaptverošo renovācijas vienas pieturas aģentūra. Mēs palīdzēsim jums atjaunot jūsu ēku.

Vai jūs interesē jūsu ēkas renovācija?

Uz sadaļu Iedzīvotājiem

Vai esat pakalpojumu sniedzējs un vēlaties iesaistīties?

Uz sadaļu Pakalpojumu sniedzējiem

Pakalpojumi

Mēs piedāvājam pakalpojumus, kas novērš iedzīvotāju neuzticēšanos iesaistīties ēku renovācijā, kā arī paaugstina iedzīvotāju piekļuvi finanšu instrumentiem, lai atļautos veikt ēku renovāciju.

Atbalsts ēku renovācijai, izmantojot mūsu vienas pieturas aģentūru:

Mēs atbalstām iedzīvotājus un pakalpojumu sniedzējus visaptverošu renovācijas projekta laikā, lai nodrošinātu vienkāršāku un drošāku renovācijas procesu.

Mediācija

Mediācija konfliktos starp iedzīvotājiem un citiem renovācijas procesā iesaistītajiem.

Aizpildiet šo veidlapu, ja jums vai jūsu ēkai ir nepieciešams atbalsts konflikta atrisināšanai.

Konsultācijas

Konsultācijas par vispatverošu renovāciju un tās finansēšanas iespējām Eiropā.

Pētniecība

Pārbaudiet mūsu Mācību centru, lai iegūtu vairāk informācijas, mēs sniedzam politikas ieteikumus, kas balstīti uz pierādījumiem.

Iedzīvotāju pārstāvniecība un ietekme uz valsts tiesību aktiem

Lobēšana politikas veidotājiem vietējā un reģionālā līmenī, lai panāktu, ka iedzīvotāju viedoklis un vajadzības tiek sadzirdētas, un veicinātu ieguldījumus ēku renovācijā. Veicināt tiesību aktus, kas atbalsta visaptverošu renovāciju, nodrošinot pāreju uz oglekļa ziņā neitrālu Eiropu.

Informēšana un apmācība

Partnerattiecības un ieinteresēto personu iesaistīšana nacionālā un EU līmenī, lai palielinātu informētību par visaptverošas ēku renovācijas nepieciešamību ES pārejai uz oglekļa ziņā neitrālu reģionu.

Projekti

Mūsu pieredze projektu izstrādē, vadībā un novērtēšanā, ieinteresēto pušu saskaņošanā un kopienas iesaistīšanā, ēku renovācijas finanšu mehānismos un politikas ieteikumos ļauj mums izmantot savas zināšanas visā pasaulē, sadarbojoties un veidojot partnerības gan ar ES, gan ar starptautiskiem partneriem no publiskā un privātā sektora.

Tīkli

Renovate Europe:

Code of Conduct for EPC:

New European Bauhaus: