Skip to main content

Klimata pārmaiņu ietekme mūsdienās ir vairāk pamanāmāka nekā jebkad. Ledus kušana un jūras līmeņa celšanās ir tikai daži iemesli, kas liecina par nepieciešamību pasaulei veikt izmaiņas un veicināt centienus uzlabot apkārtējo vidi tā, lai tā būtu zaļāka un daudz ilgtspējīgāka. Ekubirojs atgādina, ka veidot jaunus ieradumus ikdienas dzīvē vides saglabāšanas nolūkos ir ļoti viegli, tas var būt tikpat vienkārši kā pāreja uz atkārtoti uzpildāmu ūdens pudeli, nevis plastmasas pudeles ikreizēja iegāde, un sabiedriskā transporta izmantošana, lai nokļūtu darba savā darba vietā.

Ekubirojs misija sabiedrības mērogā ir atbalstīt ideju par sakārtotu vidi, lai veicinātu ilgtspējīgu dzīvesveidu, strādājot pie misijas, kuras mērķis ir atjaunot dzīvojamās ēkas, lai veicinātu energoefektivitāti un iedzīvotāju labklājību un veselību. Ekubirojs koncentrējas uz energoefektivitātes renovāciju, kas ir process, kurā tiek renovētas dzīvojamās ēkas ar zemu energoefektivitātes līmeni, lai uzlabotu šo energoefektivitāti un dzīvojamo ēku iedzīvotāju veselību un labklājību.

Augustā Ekubirojs nolēma vērsties pie uzņēmumiem, kuri arī atbalsta ilgtspējīgāku vidi un ražo un veido produktus izmantojot pēc iespējas dabai draudzīgākas metodes. Mēs vēlējāmies noskaidrot kompāniju kopējo nostāju un domāšanu attiecībā uz ilgtspējīgāku un videi nekaitīgāku uzņēmējdarbību un to kādu nozīmi kompānijas spēj piešķirt ēku renovācijas darbiem un atjaunošanai.